B组

时间 主队 比分 客队

04-28 03:30

 • 3:2
 • (0:0)

04-28 06:30

 • 6:12
 • (0:0)

04-30 03:30

 • 5:4
 • (0:0)

04-30 06:30

 • 3:3
 • (0:0)

05-02 03:30

 • 8:1
 • (0:0)

05-02 06:30

 • 4:4
 • (0:0)

C组

时间 主队 比分 客队

04-29 05:00

 • 7:0
 • (3:1)

04-29 08:00

 • 3:2
 • (0:0)

05-01 05:00

 • 5:3
 • (0:0)

05-01 08:00

 • 2:2
 • (0:0)

05-03 05:00

 • 5:2
 • (0:0)

05-03 08:00

 • 1:1
 • (0:0)

D组

时间 主队 比分 客队

04-29 03:30

 • 9:4
 • (3:1)

04-29 06:30

 • 4:1
 • (3:1)

05-01 03:30

 • 4:3
 • (0:0)

05-01 06:30

 • 4:7
 • (0:0)

05-03 03:30

 • 8:4
 • (0:0)

05-03 06:30

 • 9:3
 • (0:0)

沙滩世杯数据统计

 • 已赛

  0场

 • 总进球

  0球

 • 高于0.5球

  0%   0场

 • 主胜总场次

  0%   0场

 • 场均总进球

  0球

 • 高于1.5球

  0%   0场

 • 平局总场次

  0%   0场

 • 主场场均进球

  0球

 • 高于2.5球

  0%   0场

 • 客胜总场次

  0%   0场

 • 客场场均进球

  0球

 • 高于3.5球

  0%   0场

沙滩世杯之最

获胜最多球队 打平最多球队 输球最多球队
意大利沙滩足队

3/3   100%

尼日利亚沙滩足球队

3/2   66.7%

波兰沙滩足球队

3/3   100%

沙滩世杯攻击力最强

全部 意大利沙滩足队 25球   8.33/场
主场 瑞士沙滩足球队 14球   7/场
客场 塞内加尔沙滩足球队 24球   8/场

沙滩世杯攻击力最弱

全部 巴拿马沙滩足球队 4球   1.33/场
主场 厄瓜多尔沙滩足球队 0球   0/场
客场 大溪地沙滩足球队 1球   1/场

沙滩世杯防守最佳

全部 阿联酋沙滩足球队 5球   1.67/场
主场 葡萄牙沙滩足球队 0球   0/场
客场 阿联酋沙滩足球队 2球   2/场

沙滩世杯防守最差

全部 波兰沙滩足球队 24球   8/场
主场 尼日利亚沙滩足球队 16球   8/场
客场 波兰沙滩足球队 17球   8.5/场

以上数据仅供参考

更新时间:

更新时间:2020-04-08 18:49:06